Home
 
 Home  |   Contact  |   Sitemap    
 
    U bent nu hier:  Nieuws
 
 
 
   

Nieuws                                                                                                                                       

terug naar Home

Groot draagvlak voor werken met behoud van uitkering
Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor werken met behoud van uitkering als middel om mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan aan de slag te helpen.  


Belastingvrije vergoeding verdubbeld
De belastingvrije onkonstenvergoeding die vrijwilligers mogen ontvangen bedraagt vanaf volgend jaar 1500 euro. Nu is dat nog 735 euro. Een ingewijde heeft dit bericht in het Nederlands Dagblad vrijdag bevestigd.  


Nederlands minimumloon in EU-topdrie
Nederland heeft na Luxemburg het hoogste minimumloon van de Europese Unie. Dat blijkt uit een overzicht dat het Europees bureau voor de statistiek Eurostat donderdag heeft gepubliceerd.  


Aantal WAO-ers daalt met 29.000
Aan het eind van het tweede kwartaal verstrekte UWV bijna 737.000 WAO-uitkeringen, 29.000 minder dan eind 2004. Als gevolg van de verlenging van loondoorbetaling bij ziekte van één naar twee jaar is de instroom in de WAO flink gedaald.  


Arbeidsinspectie ontdekt meer illegale arbeid
De Arbeidsinspectie heeft in het eerste halfjaar van 2005 meer illegale arbeid opgespoord dan in dezelfde periode van vorig jaar.  


De Geus wil opheldering over arbeidsconflict UWV
Bij uitkeringsinstantie UWV rommelt het weer door een arbeidsconflict met een ontslagen directeur. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft de voorzitter van de raad van bestuur gevraagd om opheldering, liet hij woensdag weten.  


Kabinet verlaagt zorgpremie voor mensen zonder werkgever
Het kabinet wil de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie voor mensen zonder uitkering of werkgever gedeeltelijk verlagen. Dit kan voor AOW'ers met een aanvullend pensioen, zelfstandige ondernemers en mensen in de VUT of met een prepensioen enkele honderden euro's schelen, zo meldden bronnen rond het kabinet woensdag.  


Steeds meer vutters nemen een baan
Mensen die voor hun 65e met pensioen gaan, hebben steeds vaker een baan waarmee ze hun uitkering aanvullen. In 2003 werkten 87.900 vutters tussen de 55 en 65 jaar. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 44.800 in 1999.  


Ondernemers in industrie minder somber
De ondernemers in de Nederlandse industrie blijken in augustus beduidend minder somber over de industrie dan in de voorgaande maanden.  


Andere regeling samentellen ziekteperioden
Ziek voor en na zwangerschapsverlof. De wettelijke regeling voor het samentellen van ziekteperioden wijzigt per 1 september 2005. Het gaat daarbij specifiek om de regeling voor ziekteperioden voor en na een zwangerschaps- en bevallingsverlof.  


Directeur beschuldigt UWV van wanbestuur
Opnieuw is er gedoe over uitkeringsinstantie UWV. Een met ontslag bedreigde directeur beschuldigt de UWV-top van geldverspilling, witwaspraktijken, machtsmisbruik en vriendjespolitiek. 


PSW wordt aangepast aan Europese eisen
De Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) wordt aangepast aan de moderne tijd. De PSW wordt in overeenstemming gebracht met de Europese Pensioenfondsenrichtlijn.  


Pensioenfondsen moeten zich beperken tot kerntaken
Pensioenfondsen moeten zich beperken tot hun kerntaken, namelijk het verstrekken van pensioenuitkeringen en werkzaamheden die daar direct verband mee houden.  


Buitenlandse investeringen in Nederland afgenomen
Nederland is gezakt van de tiende naar de zestiende plaats in het Europees klassement buitenlandse investeringen. Bedrijven uit het buitenland investeerden vorig jaar eenderde minder dan in 2003.  


Herkeuring leidt vaker tot verlies uitkering
Bij de grootschalige herkeuringsoperatie van arbeidsongeschikten raken fors meer mensen hun uitkering kwijt dan was voorzien. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde halfjaarverslag van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).  


Koopkrachtpakket bijna rond
De meest betrokken ministers naderen overeenstemming over de koopkrachtmaatregelen voor volgend jaar. Naar verwachting trekt het kabinet daar 1 à 1,5 miljard euro voor uit.  


Personeel staat doodsangsten na 'grapje' collega
Op 2 mei stapte een uitzendkracht het kantoor van Zaanstreek Uitzendburo binnen met een jerrycan vol benzine. Hij besprenkelde het personeel en een toevallig aanwezige vrouw en dreigde de boel in de brand te steken. 'Een grapje', zegt hij nu.  


Jonge werknemers moeten meebetalen aan opleiding van de zaak
Werkgevers kijken steeds kritischer naar de kosten van opleidingen en vinden dat werknemers een steentje moeten bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. Steeds meer -voornamelijk jongere - werknemers moeten zelf meebetalen aan de kosten van de training.  


Meer dan een miljoen deelnemers aan Europese werkgelegenheidsprojecten
Het aantal organisaties dat Europese subsidie heeft gekregen voor opleidings- of werkgelegenheidsprojecten is in 2005 sterk toegenomen.  


Consumentenvertrouwen gedaald
Het consumentenvertrouwen is in augustus gedaald. Nederlanders zijn negatiever geworden over het economisch klimaat. Ook hun bereidheid om geld uit te geven is minder geworden.  


WW-premie werknemers volgend jaar omlaag
De WW-premie die werknemers moeten betalen gaat volgend jaar waarschijnlijk omlaag. Daarover zijn de betrokken ministers het volgens ingewijden eens geworden.  


Werkgevers én werknemers klagen over luie collega's
Driekwart van de werkgevers in het Verenigd Koninkrijk en 80 procent van de werknemers heeft last van luie collega’s. Van de employees geeft 40 procent aan dat hun chefs de luiaards ongemoeid laten.  


WW'er mag opleiding volgen in EU met behoud uitkering
WW-gerechtigden mogen in de Europese Unie een (bedrijfs)opleiding, scholing of ander zogeheten reïntegratietraject volgen met behoud van uitkering.  


Werkloosheid hbo'ers stijgt niet meer
De stijging van de werkloosheid onder hbo'ers is vrijwel gestagneerd. Eind 2004 zat 5,4 procent van de mensen met een hbo-opleiding zonder baan, een stijging van 0,3 procent vergeleken met een jaar eerder. 


Partners hebben liever beiden werk
Stellen met slechts één werkende partner zijn minder tevreden over hun werksituatie dan paren met twee banen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gezegd.  


UWV spoort fraude uitzendbranche op
Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen twee jaar ongeveer honderd mensen opgespoord die betrokken waren bij een speciale fraude met onder meer WW-uitkeringen. 


Meer werknemers beboet voor verwaarlozen eigen veiligheid
De arbeidsinspectie beboet vaker werknemers voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Vorig jaar deelde zij 179 boetes uit aan mensen die beschermingsmiddelen als oordoppen en helmen links lieten liggen. 


Sterk merk motiveert werknemers
De prestaties van werknemers van een bedrijf met een sterk merk zijn beter dan van een bedrijf met een onbekend of zwak merk. In de eigen organisatie hebben zij meer vertrouwen dan gemiddeld.  


Arbeidsmarkt ongunstiger voor vrouwen
 De arbeidsmarkt ziet er voor vrouwen minder rooskleurig uit. Dat komt door de teruglopende groei van banen in de zorg en het onderwijs, sectoren waar de afgelopen jaren juist veel vrouwen werk vonden.


Onderbreken loopbaan schadelijk voor carričre
Werknemers die vrijwillig hun loopbaan onderbreken om bijvoorbeeld voor hun kinderen te zorgen, lopen definitief schade op carrièregebied op.  


Het kabinet gaat regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen
Het kabinet gaat op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen. Aanleiding is de uitspraak van de Europese rechter (het zogeheten Jaeger-arrest) dat aanwezigheidsdiensten gelden als werktijd. 


UWV kan WAO'ers niet op tijd herbeoordelen
Het uitkeringsinstituut UWV slaagt er niet in om de herbeoordelingsoperatie van WAO'ers, zoals gepland, halverwege volgend jaar af te ronden.  


Website EHBW.NL toegankelijker en actueler
De zoekmachine EHBW.NL heeft een restyling ondergaan waardoor de website vooral aan toegankelijkheid heeft gewonnen.  


Stichting van de Arbeid vraagt De Geus om duidelijkheid
Er moet snel duidelijkheid komen over de koopkrachteffecten en de effecten op de loonkosten van de maatregelen die het kabinet op 1 januari doorvoert op het gebied van de WGA, WW en het zorgstelsel.  


Alleen ontevreden werknemer ziet top als 'graaiers'
Slechts een klein deel van de Nederlanders ziet de top van het bedrijfsleven als 'graaiers'. Maar liefst 84 procent van de werknemers ziet echter ook de offers die topbestuurders moeten brengen.  


Word niet verliefd op collega of baas
Verliefd zijn op de baas of een affaire beginnen met een collega doet de carrière geen goed. Bij veel organisaties kan de 'verboden' liefde zelfs leiden tot overplaatsing of ontslag.  


Rijken en jongeren positiefst over economie
De hoogste inkomensgroep en jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar hebben relatief het meeste vertrouwen in de economie.  


Flexibele werknemer verdient minder aan overwerk
Meer mensen werken onbetaald over of krijgen de extra uren gecompenseerd in tijd. Gezien de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt lijkt het erop dat werkgevers van hun werknemers meer flexibiliteit kunnen vragen.  


Groot deel personeel werkt regelmatig over
In 2004 werkte 37 procent van de Nederlandse werknemers regelmatig over. 10 Procent kreeg dit gecompenseerd in tijd, 14 procent in geld en de rest deed onbetaald overwerk. Onder hoogopgeleiden komt overwerk het meest voor.  


Kabinet wil daling koopkracht compenseren
Het kabinet is van plan extra geld uit te trekken voor minima en middeninkomens. Op Prinsjesdag worden plannen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat volgend jaar vrijwel niemand er in koopkracht op achteruit gaat.  


Economie groeit sneller dan gedacht
De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal opgeleefd. Ten opzichte van het eerste kwartaal groeide de economie met 1,2 procent.


Bouw krijgt te maken met dramatische personeelstekorten
De bouw zal binnen drie jaar te maken krijgen met een groot gebrek aan personeel. Dit zeggen uitzendorganisatie De Gaudium Groep en Bouwopleiding Zeeland in Goes onafhankelijk van elkaar.  


Aantal bijstandsuitkeringen blijkt niet gestegen
Het aantal bijstandsuitkeringen is in het eerste kwartaal niet flink gestegen, maar ongeveer gelijk gebleven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft donderdag bekendgemaakt dat de cijfers die het begin juli hierover naar buiten bracht, niet kloppen.  


RWI: Werkloze moet asperges steken via detacheringsbedrijf
Nederlandse werkzoekenden moeten vaker worden ingezet voor seizoensgebonden arbeid in de land- en tuinbouw. Zij moeten daarbij hulp krijgen via detachering.  


Openheid inkomens werkt juist prijsopdrijvend
De openbaarmaking van topinkomens in de marktsector heeft mogelijk een prijsopdrijvend effect gehad. Dat zou het gevolg zijn van de vergelijking die door openheid mogelijk is.  


Nederlandse lonen sterk gematigd
Lonen in Nederland stijgen zeer weinig in vergelijking met de 24 andere landen van de Europese Unie. Alleen in Duitsland en Oostenrijk zijn de lonen in 2004 sterker gematigd dan in Nederland.  


Hogere afzetprijzen stuwen omzet industrie
De Nederlandse industrie heeft in juni acht procent meer omgezet dan in juni 2004. De omzettoename komt voor driekwart voor rekening van hogere afzetprijzen.  


Vast arbeidscontract op de helling
Het vaste arbeidscontract moet op de helling en ontslagvergoedingen dienen afgeschaft. Juridische obstakels bij het op straat zetten van personeel met een vast contract moeten worden geschrapt.  


Een kwart mbo'ers vindt geen baan
De werkloosheid onder afgestudeerden aan het middelbaar beroepsonderwijs is sterk gestegen. Een op de vier die de laatste twee jaar zijn afgestudeerd op het laagste niveau, heeft geen baan. 


Vakantieperiode? Verveling op de werkvloer
De verminderde bedrijvigheid tijdens de vakantieperiode zorgt voor verveling op het werk en heeft een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit.  


Gehandicaptenzorg maakt onvoldoende werk van gezonde arbeidsomstandigheden
Zestig procent van de instellingen in de gehandicaptenzorg doet onvoldoende om lichamelijke belasting van werknemers zodanig te beperken dat schade aan de gezondheid wordt voorkomen.  


Kwart gestopte 50-plussers wil weer baan
Van de 124.000 50-plussers die in 2004 stopten met werk, wil een kwart weer aan de slag. Ruim de helft van de uitstromers ging definitief met (vervroegd) pensioen. 


Managers mkb nooit écht op vakantie
Maar liefst driekwart van de managers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) is ook tijdens de vakantie bereikbaar. 


Overheid neemt werkgeversrisico kansarme jongeren over
Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer jongeren met weinig tot geen opleiding in dienst te nemen.  


Kantonrechter negeert Sociaal Plan
De kantonrechter van Harderwijk heeft een werknemer een ontbindingsvergoeding volgens de neutrale kantonrechtersformule toegekend, terwijl de werkgever haar conform het Sociaal Plan geen vergoeding had aangeboden.  


UWV zet mediation in
UWV gaat vanaf oktober 2005 landelijk mediation inzetten als instrument om conflicten met cliënten over de WW op te lossen.  


In Nederland zijn regels voor vast contract goed geregel
Wetenschappers noemen de verlenging van de periode voor het geven van een vast arbeidscontract, zoals de Fransen beogen, in Nederland overbodig.  


Kinderopvang moet goedkoper
Het kabinet moet 200 miljoen euro extra ter beschikking stellen om de kinderopvang goedkoper te maken.  


Zuid-Limburg: Mkb’ers weten weinig van WIA
Het mkb is nauwelijks op de hoogte van de aanstaande veranderingen rondom de arbeidsongeschiktheid. Zo`n 70 procent van het mkb is niet op de hoogte wat de gevolgen zullen zijn van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).  


IMF verwacht herstel van economie in eurozone
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de economie in de eurozone in het lopende halfjaar zal aantrekken.  


Kabinet kiest voor minder arboregels
De overheid gaat zich minder met de arbeidsomstandigheden op de werkvloer bemoeien. Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid. 


Werkzoekenden rekenen op baan in circa een halfjaar
Werkzoekenden denken gemiddeld meer dan een half jaar (6,5 maanden) nodig te hebben om een baan te vinden.  


Werkloosheid Europa blijft stabiel
De werkloosheid in de twaalf eurolanden bedroeg in juni van dit jaar 8,7 procent, precies even hoog als in de maand mei.  


Pensioensparen via werkgever kan gunstig zijn
Voor wie denkt te weinig geld te hebben na zijn pensioen, kan gaan pensioensparen. Deze vorm van sparen gaat via de werkgever. 


Voordeeltje door teruggave WAO-premie op komst
Werknemers die via hun werkgever meebetalen aan een verzekering tegen het WAO-gat kunnen een voordeeltje van enkele honderden euro’s tegemoet zien. Voorwaarde is wel dat het nieuwe WAO-stelsel op 1 januari 2006 wordt ingevoerd.  


Inschrijving Kroon op het Werk 2006 geopend
De inschrijving voor de Kroon op het Werk prijs 2006 is geopend. Gezocht wordt naar organisaties die op een onderscheidende manier omgaan met preventie, ziekteverzuim en (re)integratie. 


Terugbetalen opleidingskosten; glijdende schaal bij contract voor bepaalde tijd?
Op 3 november 2003 treedt een werknemer voor zes maanden in dienst als monteur. Daarnaast sluiten de werkgever en de werknemer een opleidingsovereenkomst.  


Banen vrachtwagenchauffeurs op de tocht
De komende vijf jaar verliezen meer dan twintigduizend internationale vrachtwagenchauffeurs in Nederland hun baan.  


Vertrouwen in economie trekt aan in Europa
Consumenten en bedrijfsleven krijgen langzaamaan weer fiducie in de Europese economie. Volgens de Europese Commissie vrijdag is de toonaangevende 'index economisch sentiment' in juli met 1,4 punten gestegen.  


Sollicitant in half uurtje screenen op negatief gedrag
In dertig minuten ontdekken of een sollicitant de juiste persoon is voor een bedrijf. Volgens beveiligingsspecialist 4iTrust Group is het mogelijk met de test 'SavvyIntegrity'. 


Stimuleren bčtastudies zinloos
Het beleid van het kabinet om het aantal bètastudenten op te krikken is zinloos, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een vandaag verschenen rapport.  


Weinig kans op vaste baan voor bijstandstrekkers
Gemeenten kijken te veel naar de korte termijn bij het aan het werk helpen van bijstandstrekkers. Mensen in de bijstand komen daardoor moeilijk aan een baan voor langere tijd. 


VVD wil minder banen bij overheid
De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft de ‘stellige indruk' dat het terugdringen van de administratieve rompslomp kan leiden tot meer vermindering van personeel bij de overheid dan tot dusver gebeurt 


SER ziet niets in arboplannen van Van Hoof
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de plannen van staatssecretaris Van Hoof voor de herstructurering van de arboregelgeving afgekeurd. 


Winst Vedior hoger
Vedior heeft in het tweede kwartaal een hogere winst te hebben behaald. Vooral in Nederland en de Verenigde Staten ging het het uitzendconcern voor de wind.  


Spaarloon van de jaren 2001 tot en met 2004 vanaf 1 september 2005 opneembaar
Het kabinet heeft onlangs besloten dat spaarloon over de jaren 2001 tot en met 2004 vanaf 1 september 2005 vrij opneembaar wordt (deblokkering).  


Anoniem solliciteren geen goed middel tegen discriminatie
De Commissie Gelijke Behandeling ziet in solliciteren zonder naam, leeftijd en geslacht hét middel om discriminatie te voorkomen. De FNV vindt het geen goed middel. 


Werkervaring belangrijke drijfveer voor vakantiebaan
Naast het verdienen van geld zijn werkervaring, voortzetting van hun bijbaan, maar ook verveling voor scholieren de belangrijkste drijfveren om vakantiewerk te doen.  


Nederland moet eisen aan Poolse werknemer versoepelen
Nederland moet zijn eisen voor werkvergunningen aan bepaalde groepen Poolse en andere Oost-Europese werknemers versoepelen.  


Verzwijgen medische informatie tijdens sollicitatie: vervallen loonaanspraak bij ziekte?
In april 2001 solliciteert de werkneemster naar de functie van verkoopster in een bloemenzaak. Na zes maanden gewerkt te hebben, valt de werkneemster uit wegens rugklachten. 


Een op de tien werkenden opgebrand
Hoge werkdruk, beperkte mogelijkheden om zich ontplooien en weinig zeggenschap over de eigen werkzaamheden leiden vaak tot een burn-out.  


Beter resultaat voor Randstad
uitzendconcern Randstad heeft een goed kwartaal achter de rug. De omzet klom in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 14 procent tot 1,6 miljard euro.  


Arbeidsinspectie neemt vakantiewerk en bijbaantjes onder de loep
De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of jongeren op een veilige en verantwoorde manier werken.  


Anoniem solliciteren helpt tegen discriminatie
Anoniem solliciteren, zoals in België gebeurt, is volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een goede manier om discriminatie te voorkomen.  


Van alle werkenden wisselt een kwart tot een derde regelmatig van baan
Tussen 2000 en 2002 wisselde een derde van alle werkenden binnen twee jaar minstens één maal van baan of functie. 


Consumentenvertrouwen stijgt licht
Het consumentenvertrouwen is in juli licht gestegen in vergelijking met de voorgaande maand, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.  


Nederlander te zuinig met vakantiedagen
De Nederlandse werknemer heeft de minste vakantiedagen van Europa, maar houdt wel de meeste over. 


LIFO-principe is slecht voor organisaties
Vasthouden aan het ancienniteitsprincipe van `last in, first out` (lifo) belemmert een gezonde ontwikkeling van arbeidsorganisaties.  


Nederlanders steeds hoger opgeleid
Een kwart van de Nederlandse bevolking tussen 25 en 64 jaar heeft ten minste een opleiding op hbo-niveau voltooid. 


Geen lijst met WAO-ziekten, meer afstemming artsen
Een lijst met ziekten en aandoeningen voor het nieuwe WAO-stelsel is volgens de Gezondheidsraad onzinnig. Het zou meer helpen als de verschillende artsen die zich bemoeien met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hun kennis meer delen en van elkaar leren.  


Wellink: praat elkaar geen crisis aan
President N. Wellink van De Nederlandsche Bank vindt dat de Nederlanders elkaar geen crisis moeten aanpraten. Volgens hem gaat het lang zo slecht niet met de economie als sommigen beweren.  


Kamer wil plafond tegen woekerrente
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil paal en perk stellen aan de woekerrentes van sommige kredietverstrekkers.  


Meer mensen werken parttime in EU
Een toenemend aantal mensen in de EU werkt parttime. Ook het aantal tijdelijke arbeidscontracten neemt toe.  


Jonge ambtenaren tegen vroegpensioen
Jonge ambtenaren komen in actie tegen de nieuwe regeling voor vroegpensioen bij de overheid. 


Vakantie geeft 43% van Nederlanders extra stress
Een flink aantal Nederlanders zegt meer stress te ervaren naarmate de vakantie in zicht komt. 


Nederlandse lonen sterk gematigd
Nederlandse lonen stijgen zeer weinig, vergeleken met de 24 andere landen van de Europese Unie. 


Arbeidsinspectie jaagt op illegaal personeel via boete werkgever
Werkgevers die geen informatie geven over een werknemer die door de Arbeidsinspectie als mogelijk illegaal wordt gezien, krijgen een boete van 8.000 euro.  


Economen voorzien recessie in Nederland
De Rotterdamse economen P. Franses en A. de Groot vrezen dat de Nederlandse economie ook in het tweede kwartaal van dit jaar krimpt en daarmee in een recessie verkeert.


Werklozen ontevreden over reďntegratiebedrijven
Werkloze en arbeidsongeschikte mensen zijn matig te spreken over de instellingen die hen weer aan het werk moeten helpen.  


CBS: opnieuw koopkrachtverlies in 2004
De Nederlandse huishoudens hebben vorig jaar opnieuw koopkrachtverlies geleden.  


Volkskredietbanken luiden noodklok over schulden
De gemeentelijke volkskredietbanken maken zich ernstig zorgen over het groeiende aantal mensen dat onder schulden bezwijkt. 


Minder banen bij beveiligingsbedrijven
Het aantal banen bij particuliere beveiligingsdiensten loopt terug. Eind vorig jaar werkten 26.740 mensen in de sector, vijfhonderd minder dan een jaar eerder.  


Zes op de tien jongeren hebben vakantiebaan
Zes op de tien jongeren in Nederland gaan deze zomer aan de slag in een vakantiebaan 


OESO: eurozone dreigt verder achterop te raken
De eurozone raakt de komende decennia in economisch opzicht verder achterop bij de Verenigde Staten en andere industrielanden, als er geen krachtige hervormingen komen. Vooral structurele ingrepen op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk. 


Opeenvolgende arbeidsovereenkomst; arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
Op 20 december 2001 is een werknemer bij de werkgever in dienst getreden op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vervolgens is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van 10 maanden.  


Geen principe-akkoord CAO taxivervoer
FNV Bondgenoten, CNV Taxi en KNV Taxi hebben maandag geen principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor taxivervoersbedrijven. De onderhandelingen verliepen moeizaam, zo liet een woordvoerder van CNV weten. 


Consument voelt hogere inflatie dan er is
De Nederlandse consument ervaart prijsstijgingen sterker dan ze in werkelijkheid zijn. Die zogeheten gevoelsinflatie loopt nog verder op als de euro ter sprake komt. 


CAO-akkoord bij ProRail
De vakbonden en ProRail hebben maandag een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO voor circa 2800 werknemers bij het bedrijf.  


Laagste loonstijging sinds 1984
In het tweede kwartaal lagen de lonen in CAO's 0,6 procent hoger dan een jaar geleden. 


CBS: hogere omzet industrie
De Nederlandse industrie heeft in mei 8 procent meer omgezet dan in dezelfde maand 2004, bij een lagere productie.  


Nederlandse werkenden wijzen prestatieloon af
Nederlandse werkenden zien niets in prestatieloon. Tweederde van hen heeft geen trek in 'loon naar werken', zelfs niet als dit betekent dat het werkelijk te ontvangen loon omhoog gaat door goede prestaties.  


CBS: inflatie stijgt
De inflatie is in juni uitgekomen op 1,6 procent. 


Flinke stijging aantal bijstandstrekkers
De zwakke economie heeft eindelijk greep gekregen op het aantal mensen in de bijstand. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het aantal bijstandstrekkers met bijna 4000 per maand.  


Conflict Getronics en bonden over Pink-pensioen
Getronics en de vakbonden zijn in conflict geraakt over de pensioenen van het gros van de PinkRoccade medewerkers. 


Economie krimpt half procent in eerste kwartaal
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gekrompen, blijkt uit de tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 


Europese vakbond vreest 'excessieve loonmatiging'

De Europese vakbondsorganisatie ETUC, waar onder meer FNV en CNV bij zijn aangesloten, vreest voor 'excessieve loonmatiging' in landen met de euro.  
Akkoord over vroegpensioen voor ambtenaren

Werkgevers en vakbonden voor overheidspersoneel hebben dinsdag een akkoord gesloten over een nieuwe regeling voor het vroegpensioen.
Vedior koopt Brits uitzendbureau
Vedior heeft een belang van 75 procent genomen in de Britse branchegenoot Mandeville Recruitment Group. 


Zalm wil tophypotheek ontmoedigen
Minister Zalm van Financiën wil het afsluiten van tophypotheken (leningen hoger dan de executiewaarde van de woning) ontmoedigen.  


Forse stijging aantal faillissementen
Het aantal faillissementen in Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar fors gestegen. In die periode gingen 5018 bedrijven op de fles, 10 procent meer dan in dezelfde periode in 2004.  


Tweede Kamer stemt in met Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  


Sportende sollicitant eerder aangenomen
Sporters hebben een streepje voor bij het zoeken naar een baan. Dat blijkt uit een onderzoek onder bedrijfsleiders van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.  


Eigen bedrijf beginnen wordt makkelijker voor WW'ers
Werklozen krijgen meer mogelijkheden om met behoud van hun uitkering een eigen bedrijf te beginnen. 


Werkloosheid Europa in mei licht gedaald
De werkloosheid in de Europese Unie over de maand mei van dit jaar is uitgekomen op 8,8 procent.  


CWI voorspelt krapte op de arbeidsmarkt
De komende jaren krijgt Nederland opnieuw te maken met een tekort aan vakbekwaam personeel. Tegelijkertijd telt ons land dan een half miljoen werkzoekenden die niet aan een baan kan komen.  


Bonden kondigen hardere acties aan
De bonden gaan "harde, intensieve en langdurige" vervolgacties organiseren onder gemeenteambtenaren voor een betere CAO. 


CDA: Lagere premies WW en WAO
Het CDA heeft dinsdag bij de behandeling van de voorjaarsnota bepleit dat de premies van WW en WAO volgend jaar omlaag gaan. 

 


OESO: banenverlies door lagelonenlanden beperkt

De vrees voor banenverlies in de industrielanden als gevolg van opkomende markten waaronder China en India, is misplaatst.  
ZakenMonitor toont aan: ondernemers vinden zichzelf goudeerlijk
Ondernemers in het mkb vinden zichzelf eerlijke zakenmensen. Ze verwachten eerlijk handelen van zowel zichzelf als hun personeel.  


Gelukkig door baanwisseling
Werknemers die geregeld van baan veranderen, zijn meestal gelukkiger dan die honkvast in hun functie zitten.  


SCP: helft vindt werkdruk te hoog
Ongeveer de helft van de werknemers in Nederland vindt de werkdruk te hoog, de beloning te laag en het werk geestelijk te zwaar. 


'Spaarloon nu vrij opnemen'
Coalitiepartij VVD wil dat werknemers dit jaar een beroep kunnen doen op hun spaarloon. 


CWI's moeten meer vacatures invullen

De Centra voor Werk en Inkomen (CWI) moeten bedrijven een betere service geven.
Belastingdienst in de fout
Enkele duizenden Nederlanders blijken begin mei een verkeerde brief te hebben ontvangen van de Belastingdienst. 


Gemeenten positief over vernieuwde bijstandswet
Gemeenten zijn over het algemeen positief over de nieuwe bijstandswet, waarmee ze nu anderhalf jaar werken. Ze voelen zich gestimuleerd om mensen zo gauw mogelijk uit de bijstand te helpen.  


Uitzendbureau voor studenten in de horeca op de vingers getikt

Op aandringen van FNV Bondgenoten heeft de Arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar Mise en Place, een horeca uitzendbureau voor studenten. De voorlopige uitkomst stelt de vakbond in het gelijk.
Grotere kloof tussen bedrijf en student
Bedrijven hechten tijdens werving en selectie grote waarde aan de ontwikkeling van de kandidaten door nevenactiviteiten tijdens de studie. Steeds minder studenten kunnen echter aan die vraag voldoen.  


Roken op werkvloer bron van spanning

Bijna de helft (49 procent) van de niet-rokende werknemers vindt dat rokende collega's minder productief zijn op hun werk.
Sociale werkvoorziening alleen voor wie beschermde werkplek nodig heeft
De sociale werkvoorziening (Wsw) moet nog sterker dan nu worden voorbehouden aan mensen die op een beschermde werkplek zijn aangewezen. Het gaat om mensen die als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. 


Parttimers hebben hogere uurproductie dan fulltimers
Parttimers zijn productiever dan hun voltijdwerkende collega`s. Dat blijkt uit een onderzoek door de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). 


Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 2005
Vandaag publiceert CWI zijn 'Nieuwsflits arbeidsmarkt' met cijfers over de niet-werkende werkzoekenden. 
 


Online vacatures in Nederland en Europa toegenomen
Amsterdam - Het aantal online vacatures is in Nederland in de afgelopen zes maanden toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de Monster Employment Index, een initiatief van Monster Worldwide, de moederorganisatie van Monsterboard.nl 


Nederlandse werknemers de ongelukkigste?
Den Haag - Uit recent onderzoek van arbeidsbemiddelaar Kelly Services blijkt dat Nederlandse werknemers tot de meest ontevreden werknemers van Europa behoren. 


Groei vacatures! Het trekt aan

Eind vorig jaar leek de klad erin te komen, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) meldde donderdag dat  "de groei weer duidelijk door" in het eerste kwartaal van 2005.
Ondernemers investeren! Meer vacatures?

Ondernemers in de industrie denken dit jaar 20% meer te investeren dan in 2004. Het is wachten op meer vacatures....
Werving personeel: geen voorkeursbehandeling
Voorkeursbehandeling mag geen mannen uitsluiten. 


CWI neemt EuroCV in gebruik
Vandaag wordt het 'EuroCV' geïntroduceerd dat CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) heeft ontwikkeld in opdracht van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Dit CV is bedoeld voor (werkloze) jongeren die hierin hun vaardigheden (competenties) en opgedane werkervaring kwijt kunnen. 


Nieuwsflits Arbeidsmarkt april 2005
Vandaag publiceert CWI zijn 'Nieuwsflits arbeidsmarkt' met cijfers over de niet-werkende werkzoekenden. 


Randstad verdubbelt winst
Het uitzendconcern Randstad heeft over het eerste kwartaal de nettowinst zien verdubbelen van 14 miljoen tot 27,7 miljoen euro.


Uitzendkrachten krijgen 1,25 procent meer loon
Voor de circa 800.000 uitzendkrachten hebben vakbonden en de werkgeversorganisaties ABU in de nacht van maandag op dinsdag een CAO-akkoord gesloten. 


UWV vreest problemen in uitvoering nieuwe WW
Na moeilijkheden met het nieuwe WAO-stelsel dreigen ook problemen in de uitvoering van de nieuwe WW.  (31-03-05)


Gematigde salarisverhoging in 2005
Voor 2005 wordt een lichte salarisverhoging verwacht. Een groot aantal bedrijven zit boven de nullijn, maar onder het vastgelegde maximum. (31-03-05)


Werkloosheid onderwijzers stijgt

Zaten er eind 2002 nog 3900 schoolmeesters en juffen zonder werk, eind vorig jaar waren het er al 5000. (31-03-05)
UWV neemt sollicitatiebrieven onder de loep
Uitkeringsinstantie UWV gaat strenger controleren of WW'ers voldoende doen om aan de slag te raken. (30-03-05)


Prostitutie is ‘passend werk’

Prostitutie kan best beschouwd worden als ‘passende arbeid’, vindt minister De Geus. (22-03-05)

 


Duitse Wal-Mart verbiedt verliefdheid op werkvloer

'U mag niet met iemand uitgaan of een liefdesverhouding hebben als u de arbeidsvoorwaarden van deze persoon kunt beïnvloeden of omgekeerd.'  (23 -03-05)
SER-voorstel voor nieuwe WW

Als het aan de SER ligt, krijgt iemand die werkloos wordt drie maanden recht op een korte WW-uitkering. (22-03-05)  
Meeste werkgevers tevreden met arbo-wet

Maar liefst 66 procent van de werkgevers staat neutraal (22 procent) en positief (44 procent) tegenover de verplichtingen in de arbo-wet .(23-03-05)
Kabinet dumpt ambtenaren in vut

Het kabinet vindt dat werknemers langer moeten doorwerken, maar stuurt zelf massaal ambtenaren met de vut. (22-03-05)
Per dag klacht over discriminatie

Het Meldpunt discriminatie van de FNV ontving de afgelopen drie maanden 88 ernstige klachten over discriminatie op de werkplek: een klacht per dag. (21-03-05)
Koop een fijn alibi

Het Britse bedrijf Fakealibi verkoopt alibi’s waarmee je de baas om de tuin kunt leiden. (21-03-05)

 


Baas beter betaald

Terwijl de werknemers in 2004 genoegen moesten nemen met hooguit een procentje salaris meer, hebben topmannen het afgelopen jaar goed verdiend. (18-03-05) 
Twee werkdagen op aan onzin

Zinloze vergaderingen en onduidelijke opdrachten kosten kantoorpersoneel wekelijks twee werkdagen, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek door Microsoft. (18-03-05)
 
© 2019 8baan

Keizersgracht 450-2
1016 GD Amsterdam
Tel: 020-6711888

Privacy statement Disclaimer Home Over 8baan 8baan Payroll Services Werkgevers Levensloopregeling